Педагогічні ради

                         Попельниківського ліцею

                            на 2020-2021 н.р.

 

 

   І педрада

  Серпень 2020р.

 1. Аналіз стану навчально-методичної та виховної роботи за 2019-2020 н.р.

                            Заступник директор з НВР Федюк Н.Р.

2. Робота гуртків, щодо формування в учнів високих морально – етичних якостей і національної свідомості.

                             Заступник директора з ВР Шиндро Г.В.

  3.Введення в проблему «Нова українська школа – простір освітніх можливостей». Презентація роботи.

             Вчителі початкових класів: Рибак Л.Г, Виноградова Н.В, Мороз М.І.

  4. Про організацію роботи з попередження захворювання на COVID -19.

             Медичний працівник ліцею Шулепа О.М.

   5. Затвердження річного плану роботи школи на 2020-2021 н.р.

                Директор ліцею Чурак Я.Р. 

6. Затвердження плану роботи практичного психолога, соціального педагога, шкільного бібліотекаря.                                                                                                  

  Зав.бібліотекою Федорук О.П.; практичний психолог Чернявська Є. І.; соціальний педагог Ткачук В.В. 

7. Затвердження освітньої програми навчального закладу.

 Директор ліцею Чурак Я.Р. 

 8. Різне. 

        -організований початок навчального року;

        -затвердження режиму роботи школи;

        -затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

        – затвердження інструкцій.

 

 

  ІІ педрада

Листопад 2020 р.

1. Інформація про виконання рішення попередньої педради.

                Директор школи Чурак Я.Р.  

        2. Методи інноваційних технологій на уроках англійської мови.

              Вчитель англійської мови Коземчук В.І.

3.    Роль класного керівника в колективних творчих справах.

             Класний керівник 10 – го класу Семовінчик Г.В.                                            

4.    Суть проблемної ситуації та її роль у процесі мислення.

                                      Вчитель історії Шулепа Л.М.   

5.    Яким має бути сучасний вчитель очима дітей та колег.

                                        Практичний психолог Чернявська Є.І.      

 6. Стан викладання хімії.  ( вересень-листопад)

               Заступник директора з НВР Федюк Н.Р.                                      

 7.Різне. 

 

ІІІ педрада

Грудень 2020 р.

(позачергова)

1. Про запровадження дистанційної форми навчання для учнів 1-11 класів в період з 28 по 31 грудня 2020 р.

                 Директор школи Чурак Я.Р.

 

 

 ІV педрада

Січень 2021 р.

1.    Інформація про виконання рішення попередньої педради.

                  Директор школи Чурак Я.Р.

2.    Виконання навчальних планів і програм за І семестр 2020-2021 н.р.

                 Заступник директора з НВР Федюк Н.Р..

3.    Інклюзивна освіта. Інтегроване навчання, як альтернативні форми здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

                         Класоводи та асистенти вчителів 2 -3 класу.

4.    Школа – щасливий берег нашого дитинства. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи.

                                    Витель української мови та літератури Шепетюк Г.І.             

5.    Формування в учнів здорового способу життя на уроках фізичної культури.

                                    Вчитель фізчної культури Шиньковський М.М..

 6.    Стан викладання математики в початкових класах. (листопад – січень)

                   Заступник директора з НВР Федюк Н. Р.

 7.Різне.

 

V педрада

Лютий 2021р.

(позачергова)


1. Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 і 8 класів ЗЗСО.

           Завідуюча бібліотекою Федорук О. П.

 


VІ педрада

Березень 2021р.

 

1. Інформація про виконання рішення попередньої педради.

          Директор школи Чурак Я.Р.

2.   Формування у молодших школярів комп’ютерної грамотності.                            

         Вчитель інформатики Шиндро Г.В.

3. Впровадження ігрових технологій та технічної творчості на уроках фізики та інформатики для розвитку навчально – пізнавальної діяльності учнів.

           Вчитель Кузик В.П., Захарія Г.Д.

4. Використання народної дидактики при вихованні школярів сучасної школи.

        Педагог- організатор Гой С .С.

 5. Сучасний урок – спільна творчість учителя та батьків.

        Вчитель початкових класів Мороз М.І.

6.    Різне.

 

VІІ педрада

(позачергова)

Квітень 2021 р.

 

1.    Про тимчасове переведення здобувачів освіти 1 класу на навчання з використанням дистанційних технологій.

                      Директор ліцею Чурак Я. Р.

 


VІІІ педрада

(позачергова)

Квітень 2021 р.

 

1. Про тимчасове переведення здобувачів освіти 2-11 класів на навчання з використанням дистанційних технологій.

                      Директор ліцею Чурак Я. Р.

                               

 

ІХ педрада

Травень 2021 р.

     (позачергова)

1. Про подання заявки на участь у конкурсі з визначення опорних ЗЗСО Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області, оголошеного рішенням Снятинської міської ради від 26 березня 2021 року №124-5/2021 «Про Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу Снятинської міської ради.

                  Директор ліцею Чурак Я. Р.

 

 

Х педрада

Травень 2021 р.

 

 1. Інформація про виконання рішення попередньої педради.

                    Директор школи Чурак Я.Р.

 2. Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів як шлях до успішної самореалізації.            

          Соціальний педагог Ткачук В.В. 

 3. Про переведення учнів 1-8 та 10 класу до наступних класів.

                   Директор школи Чурак Я.Р. 

 4. Про організацію навчальної практики для учнів.

               Заступник директора з ВР Шиндро Г. В.

 5. Різне.

 

ХІ педрада

Червень 2021 р.

 

 1. Інформація про виконання рішення попередньої педради.

     Директор школи Чурак Я.Р.

 2. Про випуск учнів 9 класу. 

Директор школи Чурак Я. Р.          

 3. Вивчення стану виховної роботи в школі.          

      Заст. з НВР Федюк Н.Р.         (протягом року)

 4. Про випуск учнів 11-го класу.

      Директор школи Чурак Я.Р.

5. Підготовка до початку нового навчального року.

   Директор школи Чурак Я.Р.

 6. Різне.