Навчальний процес

Це комплексна взаємодія вчителів та учнів. Основною метою такої взаємодії можна назвати свідоме засвоєння системи наукових знань. Крім того процес навчання має на меті формування умінь та навичок, які можуть бути використані у подальшому житті. Під час навчання учні розвивають самостійне мислення і пізнавальні здібності, у них формується світогляд і вони оволодівають різними елементами розумової праці. В навчальному процесі важливу роль відграють всі його компоненти. Це і навчальний предмет, який пропонується для вивчення учням, і процес викладання цього предмету вчителем. Компонентами навчального процесу також є розумові та фізичні дії учнів і наявність матеріальних засобів навчання, до яких ми відносимо посібники та підручники, а також інші методичні матеріали.

Федюк Ніна Романівна-
заступник директора з НВР,
стаж на посаді – 9 років,
загальний педагогіний стаж -29 років,
вчитель вищої категорії,
звання “Учитель-методист”

Структура 2020-2021 навчального року


Початок та закінчення навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020-2021 навчальний рік розпочнеться 01 вересня 2020 року святом «День знань» і закінчиться не пізніше 1 липня 2021 року.

Поділ на семестри

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 31 грудня 2020 року,

ІІ семестр – з 18 січня по 28 травня 2021 року.